Home » Blog » Pet elemenata

Pet elemenata

  • by

Teorija Pet elemenata proizašla je iz koncepta Yina i Yanga.

“Prvo nije postojalo ništa, ništa se podijelilo na dvoje (yin i yang). Dvoje je međusobno reagiralo i stvorilo je sve ostalo (5 elemenata).”

Koncept yina i yanga je koncept kruga, tako da su yin/yang i 5 elemenata nerazdvojno povezani. Svaka stvar, akcija i kvaliteta mogu se podijeliti na svoje Yin i Yang aspekte koji čine cjelinu i nisu odvojivi jedan od drugoga. Yang predstavlja sve što se širi, raste, kreće se, što je svjetlo, toplo, aktivno, muško. Yin s druge strane predstavlja žensko, tišinu, skupljanje, introspekciju, pasivnost, mrak, hladnoću i raspadanje.

Kineska i japanska medicina već više od 5000 godina životni tijek od njegovog početka do kraja promatraju kao ciklus. Taj ciklus sastoji se od pet faza koje se nazivaju Fazama promjene ili Pet Elemenata. Svaki od pet elemenata ima svoje zasebne karakteristike koje su analogne i povezane s prirodnim fenomenima poput klime, godišnjih doba, stranama svijeta, planetima, ali i organima u tijelu, tkivima, emocijama, zvukovima, bojama, okusima itd. Elementi djeluju kao cjelina, međusobno su povezani i ne mogu funkcionirati sami za sebe. Pomoću pet elemenata moguće je opisati međusobnu povezanost svih stvari i pojava te razumijeti kako su naše fizičko, mentalno, emocionalno i duhovno tijelo dio kontinuiranih mjena Zemlje, svemira i našeg okruženja. Faze promjene / Pet elemenata možda najjasnije možemo pojasniti kroz promjene godišnjih doba. Tako element Drva pripada proljeću, to je energija rasta i razvoja; element Vatre pripada ljetu, vrhuncu tog proljetnog rasta i razvoja; element Zemlje pripada
babljem ljetu kada ubiremo plodove koje smo posijali u proljeće i koji su svoj vrhunac dozrijevanja doživjeli u ljeto; element Metala pripada jeseni, dobu kada se priroda smiruje, otpušta nepotrebno i priprema se za zimu; i posljednji i prvi element Vode koji pripada zimi, dobu kada priroda spava, skupljena je u sebe i odmara se kako bi se opet u proljeće mogla probuditi i krenuti u novi ciklus rasta.

Teorija pet elemenata u svojoj suštini vrlo je jednostavan koncept – krug. Krug nema ni početak ni kraj te predstavlja kontinuitet života/energije (Qi ili Chi). Drvo, Vatra, Zemlja, Metal i Voda sastavni su dijelovi tog kruga. Energija kruži kroz pet elemenata i na taj način mijenja svoje pojavno stanje i kvalitetu.

U tijelu (čovijeka/konja) energija teče energetskim kanalima (merdijanima), a svaki merdijan je povezan s određenim organom/funkcijom i pripada jednom od elemenata. Zastoji u protoku energije (u bilo kojem dijelu iz bilo kojeg razloga) rezultiraju smanjenom vitalnošću, različitim simptomima i, na kraju, bolešću.

Odnosi među elementima su sljedeći:

  • sve u prirodi posjeduje karakteristike svih pet elemenata
  • elementi stvaraju jedan drugi (kreativni ciklus, majka – dijete)
  • elementi kontroliraju jedan drugi (ciklus kontrole)
  • svaki element u sebi sadrži sve ostale elemente

 

Transformacije i faze koje opisuju ova dva ciklusa primjenjive su na nas ljude, na sva živa bića oko nas (životinje, biljke) kao i na naš svakodnevni život (odnosi, zajednice, karijere, kreativni procesi).
Svaki čovijek/konj u sebi sadrži svih pet elemenata. No konstitucijski i/ili karakterno jedan ili dva elementa su nam svima više izraženi. Kako svaki element nosi svoje karakteristike, ako znamo koji je element najizraženiji kod određenog konja možemo toga konja bolje razumijeti. Prilagoditi pristup i trening njegovim potrebama i mogućnostima i tako vrlo elegantno izbjeći nepotrebne frustracije nerazumijevanja kako u treningu tako i u svakodnevnom ophođenju oko konja. Isto tako možemo bolje razumijeti određene zdravstvene tegobe koje se možda učestalo pojavljuju kod određenog konja, što nam omogućava da liječimo uzrok, a ne simptom.